DSC7948.jpgU okviru projekta „Bezbednost mladih u Zaječaru“, Timočki omladinski centar organizovao je od 21. do 23. aprila na Borskom jezeru, prvi sastanak i radionicu radne grupe za pisanje strategije za bezbednost mladihu Zaječaru.

Nakon sprovedenog jednomesečnog istraživanja, kroz koje se moglo videti kako mladi Zaječarci i Zaječarke percipiraju svoju bezbednostu Zaječaru, projektni tim TOC-a formirao je radnu grupu koja će u narednom periodu raditi na izradi startegije za bezbednost mladih grada Zaječara, kao i lokalnog akcionog plana.

U toku prvog sastanka, članovi radne grupe imali su priliku da vide kako izgleda Strategija za bezbednost mladih grada Niša, prva takva u Srbiji, zatim da se upoznaju sa rezultatima pomenutog istraživanja o percepciji bezbednosti mladih iz ugla samih mladih, a navedeni su i problemi i potrebe u vezi sa bezbednošću mladih sa kojima se susreću institucije i organizacije čiji su predstavnici članovi ovog radnog tela.

Zajedno sa konsultantima koji su i vodili trodnevnu radionicu, članovi radnog tela radili su na izradi misija i vizija buduće Strategije za bezbednost mladih u Zaječaru, od kojih će u narednom periodu nastati i jedna konačna, koje će biti sastavni deo ovog dokumenta.

Radnu grupu čine svi relevantni akteri koji su direktno upućeni u rad sa mladima i zaduženi za opštu bezbednost mladih. To su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova – Policijske uprave Zaječar, Višeg, Osnovnog i Prekršajnog suda u Zaječaru, psiholozi i članovi timova za bezbednost  svih 5 srednjih škola u Zaječaru, predstavnici Centra za Socijalni rad, Zdravstvenog centra Zaječar, Zavoda za javno zdravlje „Timok“, Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Zaječar, predstavnici Gradske uprave Zaječar, predstavnici medija – Televizije BEST, kao i predstavnici organizacija civilnog društva, organizacija mladih i za mlade, Zaječarske inicijative, Rima, Omladine JAZAS-a Zaječar, Udruženje Roma Crvenog krsta Zaječar, Timočkog omladinskog centra.

Aktivnosti koje će u okviru projekta „Bezbednost mladih u Zaječaru“ biti realizovane u narednom periodu, jesu još jedan trodnevni sastanak i radionica, kada će se nastaviti sa pisanje same Strategije, strateških ciljeva i akcionog plana za realizaciju tih ciljeva, a biće organizovane i radionice jačanja kapaciteta predstavnika medija na temu izveštavanja o bezbednosti mladih u Zaječaru.

Nakon što radna grupa bude kreirala pomenuti strateški dokument, u Zaječaru će biti organizovane ulične akcije i javne tribine u okviru kojih će širi krug građana, naročito mladih, imati priliku da se upozna sa radnim nacrtom Strategije, ali i da da svoje komentare.

Ono što bi bio glavni rezultat ovog projekta, nakon njegovog završetka juna 2015. godine, izrađena Strategija za bezbednost mladih Grada Zaječara i akcioni plan budu odobreni od strane Gradskog veća i usvojeni na sednici Skupštine grada Zaječara. Takođe jedan od ciljeva je i nastajanje zvanična platforma za stalni dijalog između organizacija civilnog društva, građana, lokalne vlasti i drugih relevantnih aktera, za koordinaciju i brži i lakši rad na rešavanju bezbednosne situacije mladih u zajednici u skladu sa kreiranim akcionim planom.

Projekat „Bezbednost mladih u Zaječaru“ realizuje Timočki omladinski centar uz finansijsku podršku Misije OEBS-a u Srbiji.