Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR od 3. do 5. septembra u prstorijama ekološkog centra Radulovački u Sremskim Karlovcima, organizovala je obuku za primenu standard za osiguranje kvaliteta programa omladinskog rada sa fokusom na uključivanje marginalizovanih grupa mladih. Treningu su prisustvovali predstavnici 31 organizacije članice NAPOR-a.

Tokom obuke učesnici/ce su detaljno upoznati sa standardima i kreirane su preporuke za unapređenje svih standarda u svrhu uključivanja marginalizovanih grupa. Dogovorene su buduće aktivnosti organizacija kako bi se unapredio kvalitet programa u omladinskom radu.

Timočki Omladinski Centar, drugi put za redom učestvuje u procesu akreditacije odnosno reakreditacije jer je akreditacija koju je dobio 2012. godine po propisanim standardima validna dve godine. Ovo je jako važan proces u kojem se vrši procena napretka i razvoja organizacije u smislu unapređenja kvaliteta rada sa mladima.

Sastanak je održan u okviru projekta “Udruženja mladih i za mlade u borbi protiv diskriminacije”  koji Centar za omladinski rad sprovodi u partnerstvu sa NAPOR i Evro-atlanskom inicijativom – EAI, a uz podršku Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji i Ministarstva omladine i sporta.

 

Fotografije preuzete sa sajta Somborskog edukativnog centra i Omladine JAZAS-a Požarevac.