U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa Resurs centrima po okruzima Srbije i ove godine u okviru programa MLADI SU ZAKON pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama da kroz realizaciju omladinskih projekata podstiču aktivizam, volonterizam i humanost u svojim lokalnim zajednicama.
Imajući u vidu ulogu i ogroman doprinos omladine u svim aktivnostima Republike Srbije u  pomoći stanovništvu i područjima ugroženim majskim poplavama, kao i nastojanje Ministarstva omladine i sporta da u saradnji sa partnerima i mladima pruži svoj doprinos u sanaciji, podsticanju aktivizma, volonterizma i humanosti kod mladih, svaki omladinski projekat je humanitarnog karaktera i na neki način usmeren na područja pogođena poplavama.
Komisija Resurs centra za zaječarski okrug, sastavljena od predstavnika Resurs centra, udruženja, kancelarija za mlade i medija iz zaječarskog okruga donela je odluku da na osnovu pristiglih predloga omladinskih volonterskih projekata odabere dole navedene volonterske projekte koji će biti finansirani i realizovani u periodu 12. avgust – 1. novembar 2014. godine.
Мinistаrstvо оmlаdinе i spоrtа i Rеsurs cеntаr zа zајеčаrski оkrug – Тimоčki оmlаdinski cеntаr čеstitајu svim udružеnjimа mlаdih /nеfоrmаlnim оmlаdinskim grupаmа i žеle USPЕŠNU RЕАLIZАCIЈU ОМLАDINSKIH VОLОNТЕRSKIH PRОЈЕKАТА!
Rezultate konkursa možete pogledati u prilogu.