plakat1.jpgTimočki omladinski centar – TOC održaće 1. i 2. aprila 2014. godine u hotelu „Srbija TIS“ u Zaječaru Konferenciju o omladinskom preduzetništvu (International Youth Enterpreneurship Marketplace).

Ova konferencija namenjena je svim mladim ljudim iz Zaječarskog okruga, zaposlenim, nezaposlenim, onima koji imaju želju da pokrenu sopstveni biznis, ali i onima bez biznis ideje.

Konferencija će biti organizovana u okviru projekta „Karijerno vođenje mladih, zapošljavanje, umrežavanje preduzetnika i razmena”. Kao što i sam naziv kaže glavni cilj projekta je da poboljša karijerno vođenje mladih, promoviše omladinsko preduzetništvo i poboljša prekograničnu saradnju mladih, edukativnog i biznis sektora.

Konferenciji će, osim mladih iz Zaječarskog okruga, partnera i drugih zainteresovanih strana, prisustvovati i dvadesetro omladinskih preduzetnika iz Bugarske te ukoliko već imate razvijeni biznis postoji i mogućnost umrežavanja i pokretanja zajedničke saradnje.

Učesnici konferencije imaće priliku da čuju nešto više o aktivnostima i rezultatima Y-CEENATRA projekta, takođe biće im prezentovani i rezultati istraživanja o zapošljivosti i preduzetničkim veštinama mladih Zaječarskog okruga, kao i priručnik za omladinske preduzetnike u pograničnom regionu „Korak po korak“. Budući mladi preduzetnici ovom prilikom moćiće da se umreže sa svojim kolegama iz Bugarske, čuju nešto vise o mogućnostima finansiranja početnog biznisa u Srbiji, konceptu kreativnih industrija, kao i kako Internet koristiti za samozapošljavanje i promociju biznisa.

Početak konferencije zakazan je za utorak, 1. april 2014. godine, u 11:30 časova, u hotelu “Srbija TIS”.

Vodeći partner na projektu je Fondacija „Kauzi“ iz Sofije, a partner na projektu je i bugarska Nacionalna asocijacija malih i srednjih preduzeća.

Оvај prојеkаt sе kоfinаnsirа оd strаnе Еvrоpskе uniје krоz IPА Prоgrаm prеkоgrаničnе sаrаdnjе Bugаrskа-Srbiја, brој: CCI No 2007CB16IPO006. Prојеkаt sе sufinаnsirа i srеdstvimа Мinistаrstvа оmlаdinе i spоrtа Rеpublikе Srbiје.