Mladi iz Zaječarskog  okruga 12. i 13. marta 2014. godine, učestvovali su na Sajmu zapošljavanja u Sofiji. Njih dvadesetoro imalo je priliku da u dva dana, kroz nekoliko radionica i sastanaka sazna nešto više o značaju celoživotnog učenja i usavršavanja, ali i o radnim procedurama u Bugarskoj i zemljama Evropske unije.

Tokom sajam učesnicima je predstavljen najveći bugarski mobilni operater i njihov sistem zapošljavanja, kao i najveći karijerni centar u Bugarskoj koji radi u sklopu Univerziteta VUZF.  Takođe, ovi mladi ljudi imali su priliku i da posete ovaj univerzitet kada su saznali nešto više o samom univerzitetu, ali i tome koja su najtraženija zanimanja u Bugarskoj, da li firme prave razliku pri zapošljavanju studenata koji su završili privatne i državne fakultete, kao i to da im karijerni centri koji postoje na svim fakultetima pomažu pri pronalaženju posla i da ih njihovi student zanimaju i nakon završenog fakulteta.

Zanimljiv, ali ni malo ohrabrujući, jeste podatak koji smo saznali o stopi zaposlenosti mladih u Bugarskoj, koji imaju između 15 i 25 godina, a koja iznosi svega 1%.

Poseta Sajma zapošljavanja u Sofiji bila je još jedna u nizu projektnih aktivnosti projekta “Karijerno vođenje mladih, zapošljavanje, umrežavanje preduzetnika i razmena”, koji Timočki omladinski centar realizuje u partnerstvu sa fondacijom „Kauzi“ iz Sofije. Partner na projektu je i bugarska Nacionalna asocijacija malih i srednjih preduzeća.

Do kraja projekta očekuje nas i Završna konferencija u okviru koje će u Zaječaru biti organizovan Sajam preduzetništva.

Оvај prојеkаt sе kоfinаnsirа оd strаnе Еvrоpskе uniје krоz IPА Prоgrаm prеkоgrаničnе sаrаdnjе Bugаrskа-Srbiја, brој: CCI No 2007CB16IPO006.

Prојеkаt sе sufinаnsirа i srеdstvimа Мinistаrstvа оmlаdinе i spоrtа Rеpublikе Srbiје.