Predsednik Upravnog odbora Timočkog omladinskog centra, Ivan Živković, proteklog vikenda u Beogradu, izabran je za člana Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije(KOMS) sa mandatom od dve godine.

U period od 10 do 12. januara, u Beogradu je održana Druga redovna Skupština Krovne organzacije mladih Srbije. Ovo je ujedno bila i izborna Skupština KOMS-a, na kojoj su birani novi predsednik Upravnog odbora(UO), članovi UO, tročlani Nadzorni odbor ovog saveza organizacija mladih i za mlade, kao i predsednik i zamenik predsednika Skupštine KOMS-a. Njima su ovim izborom organizacije članice KOMS-a poverile dvogodišnji mandat, u toku koga će nastavti sa zalaganjem za dobar položaj mladih i omladinske politike u Srbiji.

Pored Ivana, za članove UO KOMS-a izabrani su i Ivana Andrašević, Marija Pantelić, Jelena Milutinović, Aleksandra Linc Đorđević i Aleksandar Veselinović, dok će ovim telom predsedavati Marjan Cvetković.

Na ovogodišnjoj Skupštini KOMS-a organizovan je i rad četiri radne grupe, na kojima se pričalo o  Participaciji i zapošljivosti mladih, KOMS-u kao ultimativnoj mreži, Partnerstvima za održivost KOMS-a, kao i o Volonterizmu. Facilitator radne grupe o volonterizmu bila je naša koleginica Snežana Zarev, koordinator za evaluaciju i monitoring TOC-a.

Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS, najviše je predstavničko telo mladih u Srbiji. Uloge ovog saveza koji okuplja 81 organizaciju mladih i za mlade sa teritorije čitave Srbije su prepoznavanje potreba i zastupanje interesa mladih, promoviše, podstiče i podržava omladinsko organizovanje, učestvuje u institucionalnim procesima donošenja odluka koje su od značaja za mlade, takođe i da analizira javne politike (zakone, strategije, budžete…), sarađuje sa srodnim inostranim organizacijama i zastupa mlade ljude u Srbiji na polju međunarodne saradnje, podstiče saradnju javnih institucija sa mladima po principu ko-menadžmenta, bavi se javnim zagovaranjem na nacionalnom nivou, ali I doprinosi izgradnji organizacionih kapaciteta organizacija članica.

Krovna organizacija mladih Srbije je od 2012. godine i deo Evropskog omladinskog foruma.

*fotografije preuzete sa fejsbuk stranice KOMS-a