U periodu od 8. do 18. jula 2013. volonteri TOC-a bili su u radnoj poseti Rumuniji. Omladinska razmena ostvarena je u saradnji dveju organizacija – Association Act Integration iz Drobete Turnu Severina i Timočkog Omladinskog Centra iz Zaječara, u okviru projekta Eyouthocracy, kofinansiranog od strane Evropske komisije u okviru programa Mladi u akciji.

Cilj projekta je da se mladima iz Srbije i Rumunije neformalno obezbedi prostor u kome će izraziti svoju kreativnost, moći da diskutuju i razmenjuju svoja mišljenja i iskustva. Takođe, ima za cilj da istakne demokratska prava mladih, kao i da ih ohrabri da preuzmu aktivnu ulogu u svojoj zajednici.

U periodu 8. do 13. jula, ukupno 34 volontera i 6-oro lidera, iz obe zemlje, je učestvovalo na radionicama folklora, keramike, arheologije, i upoznavali se sa kulturom grada Deve, u oblasti Transilvanija. Dok su se u periodu od 13. do 18. jula upoznavali sa kulturom đerdapske oblasti i grada Turnu Severina. Obišli su arheološko nalazište u ovom gradu, videli dela pozatih rumunskih slikara, učestvovali na kreativnim radionicama pop arta. Rezultati njihove kreativnosti, odnosno različiti kolaži i predmeti od gline su izloženi u Palati umetnosti Drobeta.