Prethodnog vikenda, 28. – 30. juna 2013. godine u hotelu “Kastrum” u Gamzigradskoj banji održana je obuka za pisanje projekata i upravljanje projektnim ciklusom. Obuka je bila namenjena udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama koje su učestvovale na konkursu za finansiranje omladinskih projekata u cilju podsticanja volonterizma i aktivizma „Mladi su zakon – zaječarski okrug“, odnosno odabrane odlukom komisije.

Sudeći po evaluaciji, iskusni i zanimljivi trenerski tim, Ivan Topalović i Nenad Stojanović, po već proverenoj i dobro utvrđenoj metodologiji, učesnicima je predstavio osnovne elemente pisanja kvalitetnog predloga projekta, formulare Ministarstva omladine i sporta i detaljnije pojasnio uslove konkursa. Nakon upoznavanja sa svojom lokalnom zajednicom i učenja pravila uspešnog feedback-a (davanje povratne informacije) učesnici su međusobno komentarisali svoje predloge akcija kako bi ih na osnovu ovih sugestija što bolje usavršili i učinili što uspešnijim.

Učesnicima je dat rok do 20. jula 2013. godine da svoje ideje, koristeći obrasce u dnu ove vesti, pretoče u konkretne predloge projekata i ponovo konkurišu za njihovo finansiranje. Nakon ovog datuma komisija će izvršiti odabir omladinskih projekata koji će biti finansirani, a rezultati ovog odabira će biti objavljeni od 30. jula 2012. godine na našem veb sajtu.

Prојеkаt „МLАDI SU ZАKОN – Zајеčаrski оkrug“,  sprоvоdi Тimоčki оmlаdinski cеntаr, finаnsirа Мinistаrstvо оmlаdinе i spоrtа Rеpublikе Srbiје.