Savet Evrope pokrenuo je globalnu kampanju protiv govora mržnje na Internetu i pozvao zemlje članice da formiraju Komitete i pokrenu kampanje na nacionalnom nivou. Na globanom nivou izrađen je vizuelni identitet (link u dodatku) koji je preporuka za korišćenje u svim zemljama članicama.  Ministarstvo omladine i sporta i osam omladisnkih organizacija pokrenulo je na Nacionalnom nivou kampanju.

CILJ
Moderna, upadljiva i lako pamtljiva kampanja koja će da skrene pažnju na postojanje govora mrznje na Internetu. Kampanja i vizuelni identitet moraju da budu usaglašeni sa glavnim vizualom Saveta evrope.

ZADATAK
Slogan
Izrada vizuelnog identiteta kampanje
•    majice
•    edukativne brošure
•    roll up i back drop
•    plakat/poster
•    bedževi, stikeri, baloni
•    brendiranje vozila
•    web
•    android aplikacija, facebook kviz i aplikacije

OPIS ZADATKA
Izrada vizuala za Nacionalnu kampanju govora protiv mržnje na Internetu. Vizual treba da bude uvezan sa vizualnom Saveta Evrope i modifikovan za Srbiju (da da nacionalni pečat kampanji). Ideja treba da ima određenu dozu inovativnosti, originalnosti, a opet treba da bude usaglašena sa vizualom Saveta evrope. Vizual treba da bude prepoznatljiv i lako pamtljiv, privlačan mladima, ali i opštoj populaciji. Projektne aktivnosti kampanje u kojima će se koristiti vizual zasnivaju se na dve grupe aktivnosti. Jedna grupa aktivnosti je on-line i okviru nje planirana je promocija putem interneta  i to preko web portala, socijalnih (društvenih) mreža i on-line marketinga. Drugu grupu aktivnosti čini off-line kampanja kroz koju će se izraditi promo materijal i organizovati karavan kroz  minimum 15 gradova u Srbiji gde će se organizovati mini javni dogadjaji na trgovima.Dizajn mora da bude prilagodljiv za sledeće elemente: majice, edukativne brošure, roll up i back drop, plakat/poster, bedževi, stikeri, baloni, brendiranje vozila, web, android aplikacija, facebook kviz/aplikacija i druge za koje smatrate da su inovatnivni i zanimljivi u kontekstu kampanje i ciljne grupe.

OPIS PROBLEMA I CILJ PROJEKTA
Značajan deo vršnjačkog nasilja na Internetu baziran je na govoru mržnje i diskriminatornim stavovima prema svemu što je različito (nasilje bazirano na nacionalnoj, verskoj, seksualnoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti koja pojedinca čini “drugačijim” u očima većine). Stoga je na evropskom nivou od strane Generalnog direktorata za demokratiju Saveta Evrope (a na inicijativu omladinskog sektora i uz punu podršku generalnog sekretara T.Jaglanda) pokrenuta globalna kampanja za borbu protiv govora mržnje na Internetu, čiji je cilj između ostalog smanjenje vršnjačkog nasilja u sajber prostoru i stvaranje bezbednijeg internet okruženja u kome će mladim ljudima biti ponuđena alternativa – ukazaće im se da je Internet pre svega mesto za traženje korisnih informacija poput onih o različitim seminarima, edukativnim programima, stipendijama i sl. Ova kampanja biće jedan od prioriteta omladinskog sektora SE za period 2013-2015. godine i sve zemlje-članice pozvane su da je aktivno sprovode na nacionalnom nivou uz uključivanje svih relevantnih aktera (zvanično lansiranje Online kampanje za borbu protiv govora mržnje pokrenuto je 21.03.2013). Do sada je preko 1.000 omladinskih organizacija i veći broj Vlada iz čitave Evrope pokazao interes da se priključi kampanji.

U Srbiji osam omladinskih organizacija i Ministarstvo omladine i sporta pokrenulo je realizaciju Nacionalne kampanje za borbu protiv govora mržnje na Internetu, a prvi korak je formiranje Nacionalnog komiteta za sprovođenje kampanje. Zadatak Komiteta je da kreira kampanju sa ciljem da se stane na put negativnim pojavama u virtuelnom svetu, odnosno stvori pristupačniji i sigurniji sajber prostor za sve mlade korisnike Interneta, uz podizanje svesti o uticaju aktivnosti u virtuelnom svetu na aktivnosti u stvarnom svetu. Organizacije će uz podršku MOS-a (i drugih donatora i sponzora) sprovoditi medijsku kampanju, edukaciju po srednjim školama i druge aktivnosti.
Cilj Nacionalne kampanje u Srbiji pod okriljem Nacionalnog komiteta  je borba protiv svih vrsta diskriminacije, govora mržnje i nasilja u sajber svetu, kao i podizanje svesti o posledicama uznemiravanja i svih vrsta negativnih ponašanja na internetu koje mogu imati na stvarne živote mladih ljudi.

DODATAK
Osnovni (generalni) vizual Saveta evrope može se videti na sledećim linkovima:
•    na ovoj stranici se nalazi logo download, i print i web, a tu je i uputstvo za primenu vizuala u pdf-u: http://act4hre.coe.int/no_hate/No-hate-speech-movement/Visual-Identity
•    glavnoj strani kampanje: www.nohatespeechmovement.org ili na back site-u za aktiviste: http://act4hre.coe.int/no_hate

NAPOMENA
Za prvi krug konkursa potrebno je poslati predlog vizuelnog identiteta sa par izabranih primena po Vašoj zelji.
U slučaju da pristigle prijave ne odgovaraju potrebama Nacionalnog komiteta koristiće se preporučeni globalni vizuelni identitet Saveta Evrope.

Rok: 21. jun 2013. godine u ponoć.
Predlog poslati: negovorumrznje@toc.rs
Potrebni podaci: kontakt e-mail, kontakt telefon, Vaš portfolio