U okviru projekta „Sveobuhvatni pristup zaštiti dece na internetu“ tim TOC-a je posetio 14 osnovnih  i jednu srednju školu na teritoriji Timočkog i Požarevačkog regiona. Tribinama je obuhvaćeno oko 700 dece, uzrasta od 11 do 15 godina. Novina je što smo u okviru projekta počeli i rad sa srednjoškolcima i roditeljima, jer su roditelji jedna od bitnih karika u rešavanju i prevenciji ovog problema. Tribine sa roditeljima su održane u saradnji sa osnovnom školom “Ljuba Nešić” u Zaječaru.

U toku tribina edukatori TOC-a su se trudili da deci ukažu na probleme, opasnosti i posledice rizičnog ponašanja na društvenim mrežama i internetu. Kroz rad sa decom došli smo do zaključka da deca najčešće koriste facebook i YouTube, a nešto ređe google (koriste internet za učenje). Na fejsbuku deca imaju više od jednog profila, kače svoje i lične podatke svojih prijatelja, kontaktiraju sa nepoznatim osobama, kače slike ne primerenog  sadržaja… Deca i mlade ne shvataju da je internet svet isto što i realan svet i da pravila koja važe u stvarnom svetu treba da prenesu i na internet svet. Cilj tribina je prevencija nasilja, ali i ako do nasilja dođe kome se treba obratiti za pomoć.

Rad sa roditeljima se nije razlikovao od rada sa decom, rađene su tribine na kojima smo pokušavali da roditeljima ukažemo na opasnosti na internetu, i rizike kojima su deca izložena. Roditelji na tribinama nisu pokazivali zainteresovanost za temu, i po našem mišljenju ne shvataju ozbiljnost ovakvog vida nasilja.

Preuzmite „Klikni realno“ brošuru sa savetima za roditelje kako da zaštite svoju decu na Internetu. [.pdf 180KB]

Projekat je finansiran od strane: Save the children international, OAK Foundation, Fond B92 i Centar za siguran internet.