Na današnji dan, 16. oktobra, daleke 2004. godine počeo je sa radom naš Timočki omladinski centar. Ne možemo da kažemo da nam je bilo lako tokom ovih godina, ali sa ponosom možemo reći da smo dosta toga postigli. Ono što je doprinelo našem radu je tim, različitost, kompromis, razumevanje i požrtvovanost. Stoga, sa još većom željom i entuzijazmom ćemo nastojati da sprovodimo našu misiju – da smanjimo rizike (zdravstvene, ekonomske, socijalne) i rizično ponašanje mladih, kroz podsticanje kreativnosti, jačanje aktivizma i participacije mladih na lokalnom i nacionalnom nivou.

Hvala vam što ste nam bili podrška tokom svih ovih godina.