Uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta – NDI pokrenuli smo izradu Analize položaja mladih u Istočnoj Srbiji – Timočkoj regiji i izradu GAP analize omladinske politike. Ideja GAP analize je da se napravi jedinstveni dokument koji bi bio baza podataka u kojoj bi se nalazilo sve počev od liste svih relevantnih dokumenata, organizacija sa svojim programima, liste donatora, uloženih sredstava u omladinske programe. Ovaj dokument bi služio kao pomoć kako organizacijama civilnog društva, tako i donatorima, lokalnim samoupravama ali pre svega organizovanim mladim osobama.

U dnu ove vesti nalaze se upitnici namenjeni mladima i organizacijama mladih i za mlade koji imaju za cilj da se na kraju dobije jedinstvena baza programa, donatora, organizacija mladih u Timočkoj regiji.

Molimo Vas da nam svojim odgovorima pomognete u ovom istraživanju i popunjene upitnike dostavite na adresu office@toc.rs do petka 21. septembra 2012. godine ili pak ukoliko Vam je lakše poštom ili lično u prostorijama TOC-a na adresi Crvene Armije 142, 19000 Zaječar. Ukoliko imate dodatnih pitanja možete ih takođe uputiti na gore navedenu adresu.

Upitnik je prosleđen koordinatorima kancelarija za mlade i organizacijama civilnog društva sa kojima smo do sada intenzivno sarađivali, zamolićemo Vas da ukoliko smo nekoga ispustili prosledite ovaj upitnik ili nam pak prosledite kontakte na koji mi to možemo uraditi. Ovo nam je izuzetno bitno kako bi istraživanje bilo što relevantnije i kako bismo proširili mrežu kontakata organizacija za mlade i mladih odnosno kreirali mrežu podrške.

Takođe Vas molimo da upitnik namenjen mladima prosledite što većem broju mladih kako bi i ovaj deo istraživanja bio što relevantniji.