Timočki omladinski centar, resurs centar Ministarstva omladine i sporta za zaječarski okrug, u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih u okviru programa „MLADI SU ZAKON“ finansiraće osam omladinskih projekata.

Na konferenciji za novinare koja je održana danas u ZA Media centru odabranim omladinskim ufruženjima i neformalnim grupama uručeni su prigodni čekovi i potpisani memorandumi o saradnji i realizaciji volonterskih akcija.

Realizacija omladinskih projekata planirana je za period od 15. jula do 1. oktobra 2012. godine.

Učenički parlament O.Š. Ljuba Nešić iz Zaječara sa brojnim partnerima i sufinansijerima iz grada u narednih 2 meseca realizovaće projekat „Mi pokrećemo stvari“ u okviru koga će urediti terene i dvorište svoje škole.

U Knjaževcu će se ove godine realizovati tri projekta. Volonteri Centra za održivu budućnost „Zelena zona“ će postavljanjem rekvizita za rekreaciju i relaksaciju urediti prostor muzeja Stara planina i načiniti ga pogodnim za održavanje radionica i sličnih aktivnosti. Centar za kreativni razvoj će urediti mini amfiteatar kao deo zabavno rekreativnog kutka za mlade već postojećeg sportskog terena na pesku. Na ovaj način mladi će dobiti mesto na kome mogu da se rekreativno bave sportom, ali i organizuju kulturne događaje i da svoje slobodno vreme provodu kvalitetnije. Uređenjem prostorije u Domu kulture u Knjaževcu, Omladinski kulturni centar OKCE rešiće problem nedostatka adekvatnog prostora za vežbanje mladih bendova.

Zadatak projekta „Klub za mlade“ je uređenje prostorije koju je mesna zajednica Gamzigrad dala na korišćenje omladinskoj organizaciji Romulijana. Ove prostorije biće svojevrsna baza mladima za organizovanje raznih sekcija i akcija, edukaciju i služiće kao svojevrsni inkubator novih akcija i ideja, radi poboljšanja života mladih u selu.

Neformalna omladinska grupa Beta 6 raspisaće putem fejsbuka konkurs za najpriču i najfotografiju na temu „Mladi za životinje“ i putem Interneta animirati mlade u celom okrugu da budu humaniji i bezbedniji u odnosu sa životinjama, prvenstveno napuštenim psima.

Mladi lideri Sokobanje prepoznali su potrebu za umrežavanjem i osnaživanjem aktivnih mladih u Zaječarskom okrugu i u ovoj vazdušnoj banji će organizovati petodnevne radionioce za trideset učesnika.

Po prvi put u okviru programa Mladi su zakon i u Boljevcu će biti finansirana omladinska akcija. Članovi Omladinskog kluba Boljevac izgradiće na gradskom kupalištu teren za odbojku na pesku i promovisati sport „tug of war“ (nadvlačenje konopca).

Na osnovu pristiglih projektnih ideja, odluku o finansiranju omladinskih projekata donela je komisija sastavljena od predstavnika Resurs centra, udruženja i kancelarija za mlade iz zaječarskog okruga. Udruženja i neformalne grupe mladih imale su priliku da usavrše svoje projektne ideje kroz obuku za pisanje predloga projekata i upravljanje projektnim cuklusom koja je održana krajem maja na Rtnju.

Tim TOC-a će u narednim mesecima tokom realizacije omladinskih projekata pružati tehničko – stručnu podršku, a rezultate istih promovisati u oktobru na jedinstvenom javnom događaju. Na nivou okruga ali i celog programa „MLADI SU ZAKON“, organizovaće se i izbor za najbolji projekat koji će biti proglašen (u okviru obeležavanja Međunarodnog  dana volontera – 5. decembra.)

 

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa 25 Resurs centara nastavlja da pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama širom Srbije da kroz obuku i realizaciju omladinskih projekata podstiču aktivizam i volonterizam u svojim lokalnim zajednicama.

Da bi se stvorili uslovi da se podrže aktivni mladi ljudi koji žele da doprinesu boljem životu u mestu u kome žive, Ministarstvo omladine i sporta je 2010. godine pokrenulo program „MLADI SU ZAKON“ i u saradnji sa Resurs centrima u 25 okruga Srbije i finansiralo 178 omladinskih volonterskih akcija realizovanih u 91 opštini i gradu u Srbiji.  Tokom ovog programa, mladi su aktivno bili uključeni u proces izrade i promocije Zakona o mladima, a program je omogućio i da oko 270 različitih udruženja mladih i neformalnih udruženja mladih prođe obuku za pisanje projekata.