U subotu i nedelju 24. i 25. marta 2012. godine u maloj Sali Gradske uprave Zaječar održana je prva u nizu edukativnih radionica, odnosno treninga za mlade, u okviru projekta „Mladi pišu agendu za novu vladu“. Ove treninge sprovode Asocijacija za kreativnu komunikaciju i debatu sa Timočkim omladinskim centrom, a u saradnji sa grupom ogranizacija civilnog društva okupljenih oko projekta.

U okviru radionica, elokventni, radoznali, društveno angažovani mladi ljudi upoznavaće se sa osnovnim veštinama i načinima učestvovanja u javnim diskusijama i na kvalitetan način istraživati teme kojim se ove diskusije bave. Cilj treninga je da mladi budu kompetentni i adekvatni sagovornici nosiocima političkih funkcija u javnoj debati.

Po završetku ovih treninga, u Beogradu su organizovane četiri dvočasovne javne diskusije gde će mladi debateri direktno sa političarima imati priliku da razgovaraju o ključnim problemima mladih u Srbiji, a to su: obrazovanje, zapošljavanje, migracije i zdravlje.

Diskusije će biti održane 20. i 21. aprila u Domu omladine Beograda, Sali Amerikana, sa počecima od 15 i 19 časova. Biće snimljene i zatim emitovane na 17 televizijskih stanica sa lokalnom i dve sa nacionalnom pokrivenošću (TV b92 info, TV StudioB), u poslednjoj nedelji aprila i prvoj nedelji maja meseca.

Sprovođenjem ove ideje, organizacije-partneri na projektu „Mladi pišu agendu za novu Vladu“ planiraju da započnu rad na uspostavljanju stalnog dijaloga između mladih u Srbiji i nosioca političkih funkcija, kao i drugih donosioca odluka koje su od značaja za mlade.