Potrebni su nam mladi radoznali ljudi, elokventni, društveno angažovani ili ne, različitih profila (nezaposleni, zanatlije, zaposleni, srednjoškolci, studenti, iz gradskih i seoskih sreedina, različitih nacionalnosti) iz Zaječara i okoline zainteresovani za diskusiju i dijalog, motivisani da uče i budu učesnici različitih debata.

Grupa organizacija civilnog društva okupljenih oko projekta „Mladi pišu agendu za novu Vladu“ planira da radi na uspostavljanju stalnog dijaloga između mladih u Srbiji i nosioca političkih funkcija kao i sa donosiocima odluka na teme koje su značajne za mlade. Planiramo  da tokom predizborne kampanje organizujemo diskusije između mladih ljudi i političara. Diskusije će se odžati u nekoliko gradova u Srbiji i na televiziji. Udruženi svi zajedno pokušaćemo da utičemo da se posle parlamentarnih izbora prioriteti mladih nađu na političkoj agendi nove Vlade Republike Srbije.

Da bismo sve ovo ostvarili potrebni su nam mladi radoznali ljudi koji su društveno angažovani, zainteresovani za diskusiju i dijalog, motivisani da uče i budu direktni učesnici različitih debata. Elokventni mladi, različitih profila (nezaposleni, zanatlije, zaposleni, srednjoškolaci, studenti, iz gradskih i seoskih sredina, mladi različitih nacionalnosti) iz Vranja, Novog Sada, Zaječara, Novog Pazara su upravo osobe koje su nam potrebne za saradnju na ostvarivenju zadatih ciljeva.

Pre nego što se nam pošaljete svoju prijavu razmislite da li ste u mogućnosti da tokom marta i aprila prisustvujete treninzima koje će sprovoditi Asocijacija za kreativnu komunikaciju i debatu. Edukacije će se održavati u Vranju, Novom Sadu, Zaječaru i Novom Pazaru subotom i nedeljom, od 10 do 18 sati. Prva edukacija će biti 17. i 18. marta, a potom svaki naredni vikend, zaključno sa 14. i 15. aprilom. Zajedno sa našim saradnicima pripremaćemo vas za debate i pomoći ćemo vam da određenu temu istražite kvalitetno. Na kraju ovog puta postaćete kompetentni i adekvatan sagovornik političarima u javnim debatama.

Kao učesnik debata dobićete mogućnost da u ime mladih u Srbiji pitate predstavnike najviših političkih funkcija gde su i koja su rešenja za bitne probleme mladih u Srbiji, a to su: obrazovanje, zapošljavanje, migracije i zdravlje. Svojim angažovanjem pomoći ćete u određenju prioriteta državnih institucija unutar Vlade Republike Srbije. Kada završite projektom planirane obuke dobiće mogućnost učestvujete u TV debatama koje će biti snimane u aprilu, a emitovane na nekoliko televizija u Srbiji tokom aprila meseca 2012. godine.

Vaše podatke (ime i prezime, broj telefona  kao i e-mail adresu) možete nam poslati preko veb sajta www.mladizavladu.rs ili direktno putem e-maila zajecar@mladizavladu.rs.

 

Inicijative su oko projekta okupile partnere, predstavnike organizacija kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou: Krovnu organizaciju mladih Srbije (KOMS) i njene tri članice (Timočki omladinski centar, Generator Vranje, Omladinu JAZAS-a Novog Sada), Kulturni centar „Damad“, Centar za studije socijalne demokratije (CSSD) i Istinomer.