Poštovani/a,

pozivamo Vas da u sredu i četvrtak, 8. i 9. februara 2012. godine, prisustvujete Balkanskoj konferenciji „Mladi u riziku“ Timočkog Omladinskog Centra.

Projekat „Mladi u riziku“ TOC sprovodi kao lider sa partnerima iz regiona koji se bave brigom o mladima, pre svega mladima u riziku (Partnerstvo u zdravlju – BiH; CAZAS – MNE; Mladinski svet Slovenije – SLO). Projekat finansira Evropska unija, a finansijski podržavaju i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i Fond za otvoreno društvo.

Do sada su u sklopu projekta organizovana tri trening modula za jačanje kapaciteta radnih tela pri lokalnim samoupravama za rad sa mladima u riziku, kao i za prevenciju svih rizika. Na nacionalnoj konferenciji, održanoj 13. Decembra 2011. godine u Beogradu, predstavnici Radnih grupa su predstavili specifičnosti svojih lokalnih zajednica, rizike sa kojima se mladi suočavaju, mogućnosti za njihovo rešavanje i moguću primenu programa u drugim sredinama. Nacionalna konferencija doprinela je predstavljanju postignutih rezultata na lokalnom i nacionalnom nivou i spajanju rezultata u jedan zajednički.

Konferencija je namenjena predstavnicima organizacija civilnog društva i institucijama koje rade sa marginalizovanim i ranjivim grupama mladih iz svih krajeva Srbije,  koordinatorima Kancelarija za mlade, članovima Saveta za mlade i drugih radnih tela pri lokalnim samoupravama koja se bave mladima kao i svim zainteresovanim akterima koji se direktno ili indirektno bave tematikom mladih u riziku. Prisustvovaće učesnici projekta i iz Crne gore i Bosne i Hercegovine, kako bi svi zajedno sumirali urađeno i doneli ideje i smernice za nastavak delovanja na ovom polju.

Svi zainteresovani učesnici/e mogu se prijaviti putem e-maila na adresu ivan.andrejevic@toc.rs, najkasnije do petka 3. Februara 2012. godine do 17h. Smeštaj je obezbeđen (hotel Palace), kao i refundacija putnih troškova. U prijavi navedite motivaciju i važnost vašeg prisustvovanja, jer će se zbog ograničenog broja mesta vršiti selekcija učesnika. Tehničke detalje naknadno će dobiti odabrani učesnici.

Za više informacija kontaktirati: Ivan Andrejević, 062 467 269