Timočki omladinski centar se u skladu sa svojim ciljevima i principima zalaže za profesionalizaciju zanimanja omladinskih radnika i unapređenje kvaliteta omladinskog rada koji je definisan i u Zakonu o mladima. Shodno tome TOC je jedna od prvih 30 organizacija iz Srbije koja je ušla u proces provere svojih programa.

Kako bi što detaljnije procenili organizaciju i poštovanje svih osam standarda omladinskog rada akreditatori NAPOR-a, Violeta Stanković i Marjan Cvetković, posetili su kancelarije TOC-a,  pregledali svu potrebnu  dokumentaciju, analizrali indikatore i razgovarali sa volonterima.

Izveštaj sa akreditacije osim zatečenog stanja sadrži i preporuke za dalji proces pobojšanja kvaliteta sprovođenja programa i projekata. Na osnovu ovog izveštaja izradiće se i plan razvoja organizacije.

Proces akreditacije je prvenstveno bitan za mlade jer im garantuje kvalitet pruženih usluga, a TOC predstavlja saradnicima, institucijama i donatorima kao ozbiljnog i pouzdanog partnera.

Sledeći korak je i akreditacija omladinskih radnika/ca po standardma koje će propisati Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki omladinskog rada.

Podsećamo, TOC je jedan od osnivača NAPOR-a i ima svog predstavnika u Upravnom Odboru ovog Saveza.

Opširnije o NAPOR-u i standardizaciji omladinskog rada možete pogledati na zvaničnom veb sajtu.