Od ponedeljka, 16. januara 2012. godine počinje sa primenom Zakon o mladima koji pravno garantuje i finansijski osigurava podršku za unapređenje društvenog položaja oko 1,5 miliona mladih. Ovo je korak dalje u stvaranju održivog institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike. Paralelno, stvoreni su svi zakonski uslovi za podršku institucija o mladima, kako je predviđeno Nacionalnom strategijom za mlade.

„Srbija je zemlja koja se oslanja na mlade i spremni smo da učinimo sve što je u našoj moći da podržimo realizovanje njihovih interesa i inicijativa. Donošenje ovog zakona predstavlja nastavak pozitivne javne politike koja se odnosi na mlade. To znači da se država obavezala da sistemski i kontinuirano stvara uslove i daje podršku mladima u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala. Zakon obezbeđuje da se glas mladih čuje. Prvi put u istoriji Srbija ima Zakon o mladima i prvi put se jasno definiše šta je to javni interes u oblastima omladinskog sektora koji će država finansirati. Nagrađivanje i stipendiranje mladih talenata prvi put se smatra javnim interesom“, izjavila je ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić Marković.

U cilju primene Zakona o mladima na snagu je stupio i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja jedinstvene evidencije različitih udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, na osnovu koje će se pratiti stanje u omladinskom sektoru i preduzimati mere za njegovo unapređivanje; pojačaće se transparentnost podataka o udruženjima i njihovim savezima koja deluju u oblastima omladinskog sektora, a sredstva iz državnog budžeta, kojima se ostvaruje javni interes iz oblasti omladinskog sektora, moći će da se daju samo evidentiranim udruženjima na osnovu konkursa.

Po prvi put, Srbija će imati Savet za mlade, koji će činiti predstavnici relevantnih organa državne uprave, pokrajinskog organa uprave nadležnog za pitanja mladih, nevladinog sektora, kancelarije za mlade, zajednički predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i brojni ugledni stručnjaci. Predstavnici mladih čine najmanje trećinu članstva ovog saveta. Kancelarije za mlade, koje za sada postoje u 124 lokalne samouprave u Srbiji, dobijaju svoje utemeljenje u zakonu, što će pozitivno uticati na njihov budući rad.

Zakon omogućava kreiranje novih institucija i mehanizama od kojih će se neki odmah formirati, a neki će se razvijati u narednim godinama, i prepoznaje Nacionalnu strategiju za mlade kao glavni strateški dokument koji definiše prioritete, kao i obavezu učešća mladih u njenoj izradi i sprovođenju. Takođe, Zakon predviđa da autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave dostavljaju na zahtev Ministarstva, a najmanje jednom godišnje, izveštaj o sprovođenju akcionog plana za sprovođenje Strategije na svojoj teritoriji.

Tekst preuzet iz saopštenja Ministarstva omladine i sporta.

Podsećamo, TOC je dve godine zaredom bio resursni centar Ministarstva omladine i sporta za zaječarski okrug tokom procesu izrade i promocije Zakona.