zastita-dece-2011-16.jpgTimočki Omladinski Centar, sa Fondom B92 i organizacijom “Save the Children Norway”, realizuje projekat “Sveobuhvatni pristup zaštiti dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu“. Aktivnosti u okviru ovog programa, između ostalog, su interaktivne tribine i predavanja u osnovnim školama, za decu uzrasta od 11 do 14 godina ( od petog do osmog razreda). Zamišljene su kao razgovori sa decom o pojmu nasilja, vrstama nasilja, kao i o opasnostima koje vrebaju na internetu (pedofilija, dečija pornografija, vršnjačko nasilje i sl.). Glavni cilj edukacije je prevencija – “da do problema ne dođe“, ali i savetovanje šta uraditi i kome se obratiti ako do probleme dođe. Deca umeju da prepoznaju vidljivo nasilje, ali treba ih naučiti kako da prepoznaju pritajeno nasilje, kao i nasilje na internetu.

Prva predavanja već su održana u zaječarskoj osnovnoj školi “Ljuba Nešić”. Realizovane su i tri tribine, na kojima je gost- predavač bila Biljana Grujić iz organizacije “Centar za prevenciju devijantnog ponašanja” iz Novog Sada. Tokom trajanja ovog projekta tribine će biti organizovane još i u Boru, Kladovu, Negotinu, Boljevacu, Majdanpeku i Sokobanji.