Osim što rade na projektima TOC-a, neki od članova našeg tima, Marija Bulat i Ivan Živković, zajedno sa Bojanom Nedović i Nikolom Dunjićem, samostalno sprovede projekat u okviru škole za liderstvo “Mladi lideri Srbije 2011” NDIa – Nacionalnog demokratskog instituta. U okviru ovog projekta promovisan je aktivizam i volonterizam mladih, dvema uličnim akcijama u Čačku i Zaječaru, na kojima je podeljen propagadni materijal. Zatim su održane i dve radionice, za oko četrdeset mladih, gde su predstavljene osnove aktivizma i volonterizma i šta im ovakav društvene angažman, osim pozitivne promene u društvu, može doneti. Nakon toga polaznici su sami osmislili i 6 omladinskih volonterskih akcija za koje su ohrabreni da konkurišu na aktivni konkurs Resursnih centara i MOS-a ili kod drugih donatora. Sudeći prema evaluacijama učesnici su zadovojni organizacijom, prezentovanjem teme i znanjima i mogućnostima koje su stekli.

Opširnije na http://aktivirajvolontiraj.wordpress.com/.